• Load image into Gallery viewer, ถาดอบพิซซ่า ที่ตัดพิซซ่า KPZ-2270 / DXPC-4R-BK
  • Load image into Gallery viewer, ถาดอบพิซซ่า ที่ตัดพิซซ่า KPZ-2270 / DXPC-4R-BK
  • Load image into Gallery viewer, ถาดอบพิซซ่า ที่ตัดพิซซ่า KPZ-2270 / DXPC-4R-BK
  • Load image into Gallery viewer, ถาดอบพิซซ่า ที่ตัดพิซซ่า KPZ-2270 / DXPC-4R-BK
ถาดอบพิซซ่า ที่ตัดพิซซ่า KPZ-2270 / DXPC-4R-BK

Regular price 410 ฿ 328 ฿

Description

ถาดอบพิซซ่า

วัสดุ: อลูมิเนียม

ขนาด: D25.3 ซม

สูง: 8 มม

#KPZ-2270ที่ตัดพิซซ่า

วัสดุ : สแตนเลส สตีล

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม

#DXPC-4R-BK

-
+

×
×

View full product info

en