• Load image into Gallery viewer, เซ็ตถ้วยตวง เซ็ตช้อนตวง KMC-1301 / 7328
  • Load image into Gallery viewer, เซ็ตถ้วยตวง เซ็ตช้อนตวง KMC-1301 / 7328
  • Load image into Gallery viewer, เซ็ตถ้วยตวง เซ็ตช้อนตวง KMC-1301 / 7328
  • Load image into Gallery viewer, เซ็ตถ้วยตวง เซ็ตช้อนตวง KMC-1301 / 7328
  • Load image into Gallery viewer, เซ็ตถ้วยตวง เซ็ตช้อนตวง KMC-1301 / 7328
  • Load image into Gallery viewer, เซ็ตถ้วยตวง เซ็ตช้อนตวง KMC-1301 / 7328
เซ็ตถ้วยตวง เซ็ตช้อนตวง KMC-1301 / 7328

Regular price 390 ฿ 312 ฿

Description

เซ็ตถ้วยตวง

วัสดุ: สแตนเลส สตีล

เซ็ต 4 ชิ้น

ความจุ: 250 มล, 125 มล, 80 มล และ 60 มล

#KMC-1301ชุดช้อนตวง 

วัสดุ: สแตนเลส สตีล

เซ็ต 4 ชิ้น

ความจุ: 1 ช้อนโต๊ะ, 1 ช้อนชา, 1/2 ช้อนชา และ 1/4 ช้อนชา

#7328

-
+

×
×

View full product info

en