• Load image into Gallery viewer, แผ่นไม้สำหรับเสิร์ฟขนนพร้อมตะกร้าเสิร์ฟอาหารสีดำ FRY-80C / CBW-08
  • Load image into Gallery viewer, แผ่นไม้สำหรับเสิร์ฟขนนพร้อมตะกร้าเสิร์ฟอาหารสีดำ FRY-80C / CBW-08
  • Load image into Gallery viewer, แผ่นไม้สำหรับเสิร์ฟขนนพร้อมตะกร้าเสิร์ฟอาหารสีดำ FRY-80C / CBW-08
  • Load image into Gallery viewer, แผ่นไม้สำหรับเสิร์ฟขนนพร้อมตะกร้าเสิร์ฟอาหารสีดำ FRY-80C / CBW-08
  • Load image into Gallery viewer, แผ่นไม้สำหรับเสิร์ฟขนนพร้อมตะกร้าเสิร์ฟอาหารสีดำ FRY-80C / CBW-08
  • Load image into Gallery viewer, แผ่นไม้สำหรับเสิร์ฟขนนพร้อมตะกร้าเสิร์ฟอาหารสีดำ FRY-80C / CBW-08
แผ่นไม้สำหรับเสิร์ฟขนนพร้อมตะกร้าเสิร์ฟอาหารสีดำ FRY-80C / CBW-08

Regular price 750 ฿ 600 ฿

Description

ตะกร้าเสิร์ฟอาหารขนาดเล็ก 

รูปทรง: สี่เหลี่ยม

ขนาด: ก8 x ย9.5 xส 8 ซม


บอร์ดไม้สำหรับเสิร์ฟขนม

วัสดุ: ไม้จามจุรี

ขนาด: D20.5 ถึง 25.5 ซม

หนา: 2 ซม

-
+

×
×

View full product info

en