ภาชนะมีรู สะเด็ดน้ำ สแตนเลส Colander

Regular price 810 ฿

Description

ภาชนะมีรู สะเด็ดน้ำ สแตนเลส,

Ø40 ซม.

ขนาด 13 ลิตร

-
+

×
×

View full product info

en