นโยบายการเปลี่ยน-คืนสินค้า

1. ความพึงพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของบริษัทฯ หากท่านไม่พอใจในสินค้าที่ได้รับจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถส่งสินค้าคืนได้ภายใน 14 วัน เพื่อขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

2. เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ถ่ายวิดีโอตอนเปิดแกะกล่องสินค้าให้เห็นสภาพกล่องและสินค้าที่ชัดเจน หากได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งหรือสภาพสินค้าเสียหาย สามารถแจ้งรายละเอียด พร้อมแนบคำเลขที่คำสั่งซื้อ,รูปถ่ายและวิดีโอมาได้ที่ อีเมล์ service@jnpjasco.com หรือ ไลน์ออฟฟิเชียล @jpjascoth

3. หากไม่มีวิดีโอขณะเปิดแกะสินค้าทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้าในทุกกรณี

4. สินค้าที่คืนทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่และยังไม่ผ่านการใช้งาน รวมถึงอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

5. กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทางบริษัททราบ และรับเรื่องก่อนที่จะส่งคืนสินค้าให้กับทางบริษัทฯ ได้ที่เบอร์โทร 02-180-0709-11, อีเมล์ service@jnpjasco.com หรือ ไลน์ออฟฟิเชียล @jpjascoth

×
×

View full product info

th