นโยบายการจัดส่งสินค้า

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ รวมถึงข้อจำกัด และ ข้อยกเว้นอย่างละเอียด อันเป็นข้อมูล ประกอบการสั่งซื้อทุกครั้ง

เงื่อนไขแต่ละข้อกำหนดนี้มีผลใช้กับการสั่งซื้อสินค้าของท่าน โดยทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้รับทราบ และรับรู้เนื้อหาทั้งหมดของเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าใดๆก็ตาม ท่านได้ยินยอมและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์-วันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. กรณีสินค้าพร้อมส่ง

ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ

3. จัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ เมื่อมียอดสั่งซื้อครบ 2,000 บาทขึ้นไป

หลังได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน จัดส่งสินค้าโดนรถบริษัท, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส, ขนส่งเอกชน หรือ ไปรษณีย์

4. กรณียอดสั่งซื้อไม่ถึง 2,000 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยคิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า ดังนี้

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

ราคา (บาท)

2

40

8

50

10

110

15

180

20

290

25

380

×
×

View full product info

th