• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดใส่อาหาร 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดใส่อาหาร 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดใส่อาหาร 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดใส่อาหาร 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดใส่อาหาร 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดใส่อาหาร 1/4
ถาดใส่อาหาร 1/4

ราคาปกติ 140 ฿ 112 ฿

Description

วัสดุ: พีซี พลาสติก

ขนาด: ก26.5 x ย16.2 ซม.

-
+

×
×

View full product info

th