• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดชีส ที่ขูดเปลือกมะนาว Grater สแตนเลสเกรดพรีเมี่ยม แบรนด์ Piazza อิตาลี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดชีส ที่ขูดเปลือกมะนาว Grater สแตนเลสเกรดพรีเมี่ยม แบรนด์ Piazza อิตาลี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดชีส ที่ขูดเปลือกมะนาว Grater สแตนเลสเกรดพรีเมี่ยม แบรนด์ Piazza อิตาลี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดชีส ที่ขูดเปลือกมะนาว Grater สแตนเลสเกรดพรีเมี่ยม แบรนด์ Piazza อิตาลี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดชีส ที่ขูดเปลือกมะนาว Grater สแตนเลสเกรดพรีเมี่ยม แบรนด์ Piazza อิตาลี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดชีส ที่ขูดเปลือกมะนาว Grater สแตนเลสเกรดพรีเมี่ยม แบรนด์ Piazza อิตาลี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดชีส ที่ขูดเปลือกมะนาว Grater สแตนเลสเกรดพรีเมี่ยม แบรนด์ Piazza อิตาลี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดชีส ที่ขูดเปลือกมะนาว Grater สแตนเลสเกรดพรีเมี่ยม แบรนด์ Piazza อิตาลี
ที่ขูดชีส ที่ขูดเปลือกมะนาว Grater สแตนเลสเกรดพรีเมี่ยม แบรนด์ Piazza อิตาลี

ราคาปกติ 370 ฿ 296 ฿

Description

Material: 18/10 Stainless Steel

Ergonomic handle with non-slip grip

-
+

×
×

View full product info

th