• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery สาวาริน พิมพ์ขนม ซิลิโคน Savarin, silicon mould non-stick
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery สาวาริน พิมพ์ขนม ซิลิโคน Savarin, silicon mould non-stick
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery สาวาริน พิมพ์ขนม ซิลิโคน Savarin, silicon mould non-stick
สาวาริน พิมพ์ขนม ซิลิโคน Savarin, silicon mould non-stick

ราคาปกติ 1,200 ฿

Description

6 ช่องขนาด: Ø7.2 × ส23 ซม

8 ช่อง ขนาด: Ø6.5 × ส2.1 ซม

-
+

×
×

View full product info

th