• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2
อ่างอาหาร 1/2 26.5 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/2

ราคาปกติ 380 ฿

Description

SKU: GN-1200 GN-1201 GN-1202 GN-1204 GN-1206 GN-1208


วัสดุ : สแตนเลส สตีล 18/8

ขนาด : ก26.5 x ย32.5 ซม

ความหนา : 0.7 มม


Material: 18/8 Stainless Steel

Size: W26.5 x L32.5 cm

Thickness: 0.7 mm

-
+

×
×

View full product info

th