• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/3 17.6 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/3
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/3 17.6 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/3
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/3 17.6 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/3
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/3 17.6 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/3
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/3 17.6 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/3
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/3 17.6 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/3
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/3 17.6 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/3
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/3 17.6 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/3
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/3 17.6 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/3
อ่างใส่อาหาร 1/3 17.6 x 32.5 cm Gastronorm Pans 1/3

ราคาปกติ 285 ฿

Description

SKU: GN-1300 GN-1301 GN-1302 GN-1304 GN-1306


วัสดุ : สแตนเลส สตีล 18/8

ขนาด : ก17.6 x ย32.5 ซม

ความหนา : 0.7 มม


Material: 18/8 Stainless Steel

Size: W17.6 x L32.5 cm

Thickness: 0.7 mm

-
+

×
×

View full product info

th