• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/4 16.2 x 26.5 cm Gastronorm Pans 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/4 16.2 x 26.5 cm Gastronorm Pans 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/4 16.2 x 26.5 cm Gastronorm Pans 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/4 16.2 x 26.5 cm Gastronorm Pans 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/4 16.2 x 26.5 cm Gastronorm Pans 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/4 16.2 x 26.5 cm Gastronorm Pans 1/4
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/4 16.2 x 26.5 cm Gastronorm Pans 1/4
อ่างใส่อาหาร 1/4 16.2 x 26.5 cm Gastronorm Pans 1/4

ราคาปกติ 310 ฿

Description

SKU: GN-1402 GN-1404 GN-1406


วัสดุ : สแตนเลส สตีล 18/8

ขนาด : ก16.2 x ย26.5 ซม

ความหนา : 0.7 มม


Material: 18/8 Stainless Steel

Size: W16.2 x L26.5 cm

Thickness: 0.7 mm

-
+

×
×

View full product info

th