• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/6 16.2 x 17.6 cm Gastronorm Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/6 16.2 x 17.6 cm Gastronorm Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/6 16.2 x 17.6 cm Gastronorm Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/6 16.2 x 17.6 cm Gastronorm Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/6 16.2 x 17.6 cm Gastronorm Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/6 16.2 x 17.6 cm Gastronorm Pans 1/6
อ่างอาหาร 1/6 16.2 x 17.6 cm Gastronorm Pans 1/6

ราคาปกติ 250 ฿

Description

SKU: GN-1602 GN-1604


วัสดุ : สแตนเลส สตีล 18/8

ขนาด : ก16.2 x ย17.6 ซม

ความหนา : 0.7 มม


Material: Stainless Steel 18/8

Size: W16.2 x L17.6 cm

Thickness: 0.7 mm

-
+

×
×

View full product info

th