• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/6 Polycarbonate Food Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/6 Polycarbonate Food Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/6 Polycarbonate Food Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/6 Polycarbonate Food Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/6 Polycarbonate Food Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/6 Polycarbonate Food Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/6 Polycarbonate Food Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/6 Polycarbonate Food Pans 1/6
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างใส่อาหาร 1/6 Polycarbonate Food Pans 1/6
อ่างใส่อาหาร 1/6 Polycarbonate Food Pans 1/6

ราคาปกติ 120 ฿

Description

วัสดุ : พีซี พลาสติก

ขนาด : ก17.6 x ย16.2 ซม

ความลึก :

6.5 ซม

10 ซม

15 ซมMaterial: PC Plastic

Size: W17.6 x L16.2 cm

Depth:

6.5 cm

10 cm

15 cm

-
+

×
×

View full product info

th