• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/9 10.8 x 17.6 ซม Gastronorm Pans 1/9
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/9 10.8 x 17.6 ซม Gastronorm Pans 1/9
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/9 10.8 x 17.6 ซม Gastronorm Pans 1/9
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/9 10.8 x 17.6 ซม Gastronorm Pans 1/9
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/9 10.8 x 17.6 ซม Gastronorm Pans 1/9
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery อ่างอาหาร 1/9 10.8 x 17.6 ซม Gastronorm Pans 1/9
อ่างอาหาร 1/9 10.8 x 17.6 ซม Gastronorm Pans 1/9

ราคาปกติ 200 ฿

Description

SKU: GN-1902 GN-1904


วัสดุ : สแตนเลส สตีล 18/8

ขนาด : ก10.8 x ย17.6 ซม

ความหนา : 0.7 มม


Material: Stainless Steel 18/8

Size: W10.8 x L17.6 cm

Thickness: 0.7 mm

-
+

×
×

View full product info

th