• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Butane Lamps
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Butane Lamps
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Butane Lamps
Butane Lamps

ราคาปกติ 420 ฿

Description

Adjustable flame intensity
Lit up 6 hours
Refill With Butane gas
Note: Do not refill gas when lamp is lit

-
+

×
×

View full product info

th