• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้ปาดเนย ไม้พาย Paddle Spreader
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้ปาดเนย ไม้พาย Paddle Spreader
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้ปาดเนย ไม้พาย Paddle Spreader
ไม้ปาดเนย ไม้พาย Paddle Spreader

ราคาปกติ 40 ฿

Description

วัสดุ: เมลามีน

ขนาด: ยาว 16.5 เซนติเมตร


Material: Melamine

Size: 16.5 centimeter

-
+

×
×

View full product info

th