• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เปิดกระป๋อง
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เปิดกระป๋อง
ที่เปิดกระป๋อง

ราคาปกติ 760 ฿ 722 ฿

Description

วัสดุ: สแตนเลส

ขนาด: ย27 ซม


-
+

×
×

View full product info

th