• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ส้อมเสริฟบุปเฟ่ Carving Fork
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ส้อมเสริฟบุปเฟ่ Carving Fork
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ส้อมเสริฟบุปเฟ่ Carving Fork
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ส้อมเสริฟบุปเฟ่ Carving Fork
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ส้อมเสริฟบุปเฟ่ Carving Fork
ส้อมเสริฟบุปเฟ่ Carving Fork

ราคาปกติ 160 ฿

Description

ด้ามจับไม้

ส้อม: สแตนเลส สตีล

ขนาด: ย31 ซม, 53 ซม


Wood handle

Stainless steel blade

Size: L31 cm, 53 cm

-
+

×
×

View full product info

th