• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คั้นน้ำผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คั้นน้ำผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คั้นน้ำผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คั้นน้ำผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คั้นน้ำผลไม้
ที่คั้นน้ำผลไม้

ราคาปกติ 1,640 ฿

Description

ที่จับถนัดมือ

สามารถปรับระดับได้

ขนาด: ก17.3 x ย21.5 x ส39 ซม.

-
+

×
×

View full product info

th