• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่บีบมะนาว
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่บีบมะนาว
ที่บีบมะนาว

ราคาปกติ 60 ฿

Description

วัสดุ: สแตนเลส

ขนาดช่องวาง: ก7 x ย5 cm

-
+

×
×

View full product info

th