• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระบวยตัก - มีรู
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระบวยตัก - มีรู
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระบวยตัก - มีรู
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระบวยตัก - มีรู
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระบวยตัก - มีรู
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระบวยตัก - มีรู
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระบวยตัก - มีรู
กระบวยตัก - มีรู

ราคาปกติ 240 ฿

Description

วัสดุ: สแตนเลส สตีล

ความหนา : 1.5 มม.


-
+

×
×

View full product info

th