• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ
ที่ตักไอศครีม - แบบบีบ

ราคาปกติ 280 ฿

Description

สดุ : สแตนเลส 18/8

 

Item no. Size# Capacity Diameter
AMC-12 12 98 ml (3.3oz) Ø6.5cm
AMC-16 16 83 ml (2.8oz) Ø6.2cm
AMC-20 20 75 ml (2.5oz) Ø5.7cm

AMC-24

24 53 ml (1.7oz) Ø5.2cm
AMC-30 30 38 ml (1.2oz) Ø4.9cm
AMC-40 40 26 ml (0.8oz) Ø4.7cm
AMC-50 50 19 ml (0.6oz) Ø4cm
AMC-60 60 17 ml (0.57oz) Ø3.7cm
AMC-70 70 15 ml (0.5oz) Ø3.3cm
AMC-100 100 11 ml (0.37oz) Ø3.2cm

-
+

×
×

View full product info

th