• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดกันลื่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า - พลาสติก พีพี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดกันลื่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า - พลาสติก พีพี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดกันลื่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า - พลาสติก พีพี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดกันลื่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า - พลาสติก พีพี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดกันลื่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า - พลาสติก พีพี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดกันลื่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า - พลาสติก พีพี
ถาดกันลื่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า - พลาสติก พีพี

ราคาปกติ 230 ฿

Description

  • วัสดุ: พลาสติกพีพี
  • ไร้คราบและกลิ่น
  • ไม่สามารถเข้าเครื่องล้างจานได้

-
+

×
×

View full product info

th