• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ขวดใส่เกลือ พริกไทย Salt Pepper Shaker
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ขวดใส่เกลือ พริกไทย Salt Pepper Shaker
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ขวดใส่เกลือ พริกไทย Salt Pepper Shaker
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ขวดใส่เกลือ พริกไทย Salt Pepper Shaker
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ขวดใส่เกลือ พริกไทย Salt Pepper Shaker
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ขวดใส่เกลือ พริกไทย Salt Pepper Shaker
ขวดใส่เกลือ พริกไทย Salt Pepper Shaker

ราคาปกติ 50 ฿

Description

ฝา: สแตนเลส สตีล

ตัว: แก้ว

ขนาดรูบนฝา: 2 มม


Top: Stainless Steel

Body: Glass

Hole size on lid: 2 mm

-
+

×
×

View full product info

th