• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชามเซรามิก 15 cm Coupe Bowls, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชามเซรามิก 15 cm Coupe Bowls, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชามเซรามิก 15 cm Coupe Bowls, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชามเซรามิก 15 cm Coupe Bowls, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชามเซรามิก 15 cm Coupe Bowls, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชามเซรามิก 15 cm Coupe Bowls, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชามเซรามิก 15 cm Coupe Bowls, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชามเซรามิก 15 cm Coupe Bowls, Ceramic
ชามเซรามิก 15 cm Coupe Bowls, Ceramic

ราคาปกติ 150 ฿

Description

สี:

- ฟ้าอ่อน

- เทาอ่อน

ขนาด: Ø15 × สูง7.5 เซนติเมตร

วัสดุ: เซรามิค

พื้นผิว: เนื้อทรายColor:

- Light Grey

- Light Blue

Size: Ø15 × H7.5 cm

Capacity: 500 ml

Material: Ceramic

Texture: Sand

-
+

×
×

View full product info

th