• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แก้วมัก เซรามิก Coupe Mugs, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แก้วมัก เซรามิก Coupe Mugs, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แก้วมัก เซรามิก Coupe Mugs, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แก้วมัก เซรามิก Coupe Mugs, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แก้วมัก เซรามิก Coupe Mugs, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แก้วมัก เซรามิก Coupe Mugs, Ceramic
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แก้วมัก เซรามิก Coupe Mugs, Ceramic
แก้วมัก เซรามิก Coupe Mugs, Ceramic

ราคาปกติ 130 ฿

Description

สี:

- ฟ้าอ่อน

- เทาอ่อน

ขนาด: Ø8 × สูง9 เซนติเมตร

ความจุ: 300 มิลลิลิตร

วัสดุ: เซรามิค

พื้นผิว: เนื้อทราย


Color:

- Light Grey

- Light Blue

Size: Ø8 × H9 cm

Capacity: 300 ml

Material: Ceramic

Texture: Sand

-
+

×
×

View full product info

th