• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery จานกลม เซรามิก สีเท่าอ่อน Coupe Plate - Light Gray
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery จานกลม เซรามิก สีเท่าอ่อน Coupe Plate - Light Gray
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery จานกลม เซรามิก สีเท่าอ่อน Coupe Plate - Light Gray
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery จานกลม เซรามิก สีเท่าอ่อน Coupe Plate - Light Gray
จานกลม เซรามิก สีเท่าอ่อน Coupe Plate - Light Gray

ราคาปกติ 140 ฿

Description

  • วัสดุ: เซรามิค
  • พื้นผิว: เนื้อทราย


  • Material: Ceramic
  • Color: Light Blue

-
+

×
×

View full product info

th