• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล Digital
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล Digital
เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล Digital

ราคาปกติ 540 ฿

Description

  • ช่วงอุณหภูมิ: -50 °C ถึง 300 °C (-58 °F ถึง 572 °F)
  • ใช้งานได้ทั้ง°C/°F
  • ปิดอัตโนมัติ

-
+

×
×

View full product info

th