• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นสำหรับเก็บเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นสำหรับเก็บเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นสำหรับเก็บเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นสำหรับเก็บเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นสำหรับเก็บเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นสำหรับเก็บเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
รถเข็นสำหรับเก็บเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

ราคาปกติ 5,200 ฿

Description

  • เหล็กชุบโครเมี่ยมสำหรับอย่างหนา
  • ขนาด: ก44 x ย82 x ส92 ซม
  • ถาดใส่เศษอาหาร 3 อัน และ ถัง ใส่เศษอาหาร 2 อัน

-
+

×
×

View full product info

th