• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระป๋องใส่เครื่องปรุง
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระป๋องใส่เครื่องปรุง
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระป๋องใส่เครื่องปรุง
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระป๋องใส่เครื่องปรุง
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระป๋องใส่เครื่องปรุง
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระป๋องใส่เครื่องปรุง
กระป๋องใส่เครื่องปรุง

ราคาปกติ 18 ฿

Description

วัสดุ: พลาสติก PP 

ขนาด: Ø8 cm

ความจุ: 300 มล.

มีฝาปิด 3 แบบพร้อมรูขนาดต่างๆ

หมายเหตุ: ฝาปิดทึบ (ไม่มีรู) จำหน่ายแยกต่างหาก

-
+

×
×

View full product info

th