• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียงไม้ End Grain
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียงไม้ End Grain
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียงไม้ End Grain
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียงไม้ End Grain
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียงไม้ End Grain
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียงไม้ End Grain
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียงไม้ End Grain
เขียงไม้ End Grain

ราคาปกติ 1,300 ฿

Description

  • วัสดุ: ไม้จามจุรี
  • สีธรรมชาติ
  • ขนาด: ก30.5 x ย45.7 x ส4.5 ซม.


-
+

×
×

View full product info

th