• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นใส่อ่างถนอมอุณภูมิอาหาร
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นใส่อ่างถนอมอุณภูมิอาหาร
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นใส่อ่างถนอมอุณภูมิอาหาร
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นใส่อ่างถนอมอุณภูมิอาหาร
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นใส่อ่างถนอมอุณภูมิอาหาร
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery รถเข็นใส่อ่างถนอมอุณภูมิอาหาร
รถเข็นใส่อ่างถนอมอุณภูมิอาหาร

ราคาปกติ 7,990 ฿

Description

  • วัสดุ : Double-Walled PE Plastic
  • ขนาด : ก68 x ย45.5 x ส62.5 ซม
  • ความจุ : 90 ลิตร
  • ล้อลากขายแยก

-
+

×
×

View full product info

th