• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักเฟรนฟรายด์ French fries Scoop - Double Handle
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักเฟรนฟรายด์ French fries Scoop - Double Handle
ที่ตักเฟรนฟรายด์ French fries Scoop - Double Handle

ราคาปกติ 600 ฿ 540 ฿

Description

Material : Stainless Steel

With Double Handle : Plastic

-
+

×
×

View full product info

th