• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา
แส้ผสมอาหาร - เส้นหนา

ราคาปกติ 170 ฿

Description

วัสดุ: สแตนเลส 18/8

ที่จับถนัดมือ

เหมาะสำหรับส่วนผสมที่มีเนื้อบางถึงปานกลางทุกประเภท เช่นวิปครีม, ไข่ หรือแป้ง-
+

×
×

View full product info

th