• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ราวต่ออ่างอุ่นอาหาร Gastronorm Pans Adapter Bars
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ราวต่ออ่างอุ่นอาหาร Gastronorm Pans Adapter Bars
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ราวต่ออ่างอุ่นอาหาร Gastronorm Pans Adapter Bars
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ราวต่ออ่างอุ่นอาหาร Gastronorm Pans Adapter Bars
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ราวต่ออ่างอุ่นอาหาร Gastronorm Pans Adapter Bars
ราวต่ออ่างอุ่นอาหาร Gastronorm Pans Adapter Bars

ราคาปกติ 135 ฿

Description

SKU: GN-11A GN-12A


วัสดุ : สแตนเลส สตีล 18/10

ความหนา : 1.0 มม


Material: 18/8 Stainless Steel

Thickness: 1.0 mm

-
+

×
×

View full product info

th