• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน
ฝาปิดถาดอุ่นอาหาร - แบบมีช่องใส่ช้อน

ราคาปกติ 660 ฿ 528 ฿

Description

 • วัสดุ : สแตนเลส สตีล 18/8
 • ความหนา : 0.7 มม

-
+

×
×

View full product info

th