• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน	Gastronorm Pans Covers, Slotted
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน	Gastronorm Pans Covers, Slotted
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน	Gastronorm Pans Covers, Slotted
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน	Gastronorm Pans Covers, Slotted
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน	Gastronorm Pans Covers, Slotted
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน	Gastronorm Pans Covers, Slotted
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน	Gastronorm Pans Covers, Slotted
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน	Gastronorm Pans Covers, Slotted
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน	Gastronorm Pans Covers, Slotted
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน	Gastronorm Pans Covers, Slotted
ฝาปิดอ่างอุ่นอาหารแบบมีที่ใส่ช้อน Gastronorm Pans Covers, Slotted

ราคาปกติ 660 ฿

Description

วัสดุ : สแตนเลส สตีล 18/8

ความหนา : 0.7 มม

Material: Stainless Steel 18/8

Thickness: 0.7 mm

-
+

×
×

View full product info

th