• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เปิดขวด
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เปิดขวด
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เปิดขวด
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เปิดขวด
ที่เปิดขวด

ราคาปกติ 80 ฿

Description

  • วัสดุ: สแตนเลส
  • ขนาด: ย17.8 ซม.

-
+

×
×

View full product info

th