• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

ราคาปกติ 3,500 ฿

Description

  • ช่วงอุณหภูมิ: -20 °C ถึง 230 °C (-4 °F ถึง 446 °F)
  • สามารถใช้งานได้ทั้ง°C/°F
  • ตรวจวัดแม่นยำด้วยเลเซอร์
  • แสงไฟหลังจอ LCD
  • ปิดอัตโนมัติ-
+

×
×

View full product info

th