• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที

ราคาปกติ 210 ฿

Description

ช่วงอุณหภูมิ: -40 °C ถึง 80 °C (-40 °F ถึง 180 °F)

แสดงผลเป็น °C/ °F 

-
+

×
×

View full product info

th