• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เครื่องอุณหภูมิวัดอาหาร Instant Read Thermometer
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เครื่องอุณหภูมิวัดอาหาร Instant Read Thermometer
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เครื่องอุณหภูมิวัดอาหาร Instant Read Thermometer
เครื่องอุณหภูมิวัดอาหาร Instant Read Thermometer

ราคาปกติ 190 ฿

Description

SKU: YSW-02C


อุณหภูมิ : -32 ถึง 212 ฟาเรไฮต์

หน่วยวัดเป็นองศาฟาเรนไฮต์


Temperature Range: -32 °F to 212 °F

Displays in °F

With adjustable clip

-
+

×
×

View full product info

th