• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที

ราคาปกติ 190 ฿

Description

  • ช่วงอุณหภูมิ: -32 °F ถึง 212 °F
  • แสดงผลเป็น °C/ °F 

  • พร้อมคลิปหนีบปรับได้

-
+

×
×

View full product info

th