• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที
เทอร์โมมิเตอร์แบบอ่านค่าทันที

ราคาปกติ 99 ฿ 94 ฿

Description

แสดงผลเป็น°C/°F
ช่วง: 10°C ถึง 2500°C (50°F ถึง 550°F)

*สินค้า Grad B หน้าปัดด้านในมัว ไม่มีผลต่อการใช้งาน

**สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน

-
+

×
×

View full product info

th