• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery จุกที่รินไวน์ แบบตวงได้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery จุกที่รินไวน์ แบบตวงได้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery จุกที่รินไวน์ แบบตวงได้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery จุกที่รินไวน์ แบบตวงได้
จุกที่รินไวน์ แบบตวงได้

ราคาปกติ 90 ฿

Description

  • วัสดุ: เอ็มเอส พลาสติก
  • หมายเหตุ: เนื่องจากความแตกต่างของความหนืดเป็นหลักใน
    สุรา, เทที่วัดได้อาจไม่แน่นอน
    การตวง

-
+

×
×

View full product info

th