• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักเนื้อแตงโม แบบสองหัว Double melon baller
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักเนื้อแตงโม แบบสองหัว Double melon baller
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักเนื้อแตงโม แบบสองหัว Double melon baller
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักเนื้อแตงโม แบบสองหัว Double melon baller
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักเนื้อแตงโม แบบสองหัว Double melon baller
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตักเนื้อแตงโม แบบสองหัว Double melon baller
ที่ตักเนื้อแตงโม แบบสองหัว Double melon baller

ราคาปกติ 120 ฿

Description

Material: Polish steel bowl, Plastic handle

Size: L18 cm

Baller size: Diam 3.1 and Diam 2.7 cm


วัสดุ: สแตนเลส ด้ามจับพลาสติก

ขนาดความยาว: 18 เซนติเมตร

ขนาดที่ตัก: เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 และ 2.7 เซนติเมตร

-
+

×
×

View full product info

th