• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เสียบเมนู Deluxe number stand
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เสียบเมนู Deluxe number stand
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เสียบเมนู Deluxe number stand
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เสียบเมนู Deluxe number stand
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เสียบเมนู Deluxe number stand
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เสียบเมนู Deluxe number stand
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เสียบเมนู Deluxe number stand
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เสียบเมนู Deluxe number stand
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่เสียบเมนู Deluxe number stand
ที่เสียบเมนู Deluxe number stand

ราคาปกติ 240 ฿

Description

SKU: DCH-6 DCH-8 DCH-12 DCH-15 DCH-18


วัสดุ: สแตนเลสเกรด 18/8

ฐาน: Ø6 ซม


Material: Stainless Steel 18/8

Base size: Ø6 cm

-
+

×
×

View full product info

th