• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้บด ผสมเครื่องดื่ม Cocktail Muddler Wood Muddlers
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้บด ผสมเครื่องดื่ม Cocktail Muddler Wood Muddlers
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้บด ผสมเครื่องดื่ม Cocktail Muddler Wood Muddlers
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้บด ผสมเครื่องดื่ม Cocktail Muddler Wood Muddlers
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้บด ผสมเครื่องดื่ม Cocktail Muddler Wood Muddlers
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้บด ผสมเครื่องดื่ม Cocktail Muddler Wood Muddlers
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้บด ผสมเครื่องดื่ม Cocktail Muddler Wood Muddlers
ไม้บด ผสมเครื่องดื่ม Cocktail Muddler Wood Muddlers

ราคาปกติ 100 ฿

Description

  • วัสดุ: ไม้จามจุรี
  • หัวแบน


  • Material: Acacia Wood
  • Flat head


Our acacia wood muddlers bring out the optimal freshness of the cocktail ingredients. The solid wood design ensures the comfortable grip as well as sturdy function when crushing any sorts of ingredients. Natural acacia wood textures gives out that rustic look to the bar settings. Available in 3 shades of color and in 3 sizes.

-
+

×
×

View full product info

th