• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชุดใส่น้ำผลไม้พลาสติก - 500 ml
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชุดใส่น้ำผลไม้พลาสติก - 500 ml
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชุดใส่น้ำผลไม้พลาสติก - 500 ml
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชุดใส่น้ำผลไม้พลาสติก - 500 ml
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชุดใส่น้ำผลไม้พลาสติก - 500 ml
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชุดใส่น้ำผลไม้พลาสติก - 500 ml
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชุดใส่น้ำผลไม้พลาสติก - 500 ml
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ชุดใส่น้ำผลไม้พลาสติก - 500 ml
ชุดใส่น้ำผลไม้พลาสติก - 500 ml

ราคาปกติ 180 ฿

Description

"เซ็ตประกอบด้วย:

 • - ถ้วยตวง-ฝาปิด
 • - จุกริน-เท
 • - ฝาปิดคอยาว
 • - โถ
 • - ฝาปิด

-
+

×
×

View full product info

th