• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดกันลื่นทรงวงรี - ไฟเบอร์กลาส
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดกันลื่นทรงวงรี - ไฟเบอร์กลาส
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดกันลื่นทรงวงรี - ไฟเบอร์กลาส
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดกันลื่นทรงวงรี - ไฟเบอร์กลาส
ถาดกันลื่นทรงวงรี - ไฟเบอร์กลาส

ราคาปกติ 990 ฿

Description

  • วัสดุ: ไฟเบอร์กลาส
  • ไร้คราบและกลิ่น
  • เข้าเครื่องล้างจานปลอดภัย (80 ถึง 100 °C)

-
+

×
×

View full product info

th