เทอโมมิเตอร์ใช้กับเตาอบ

ราคาปกติ 320 ฿

Description

  • ช่วงอุณหภูมิ: 50 °C ถึง 300 °C (100 °F ถึง 600 °F)
  • แสดงผลเป็น °C/ °F 

 

-
+

×
×

View full product info

th