• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตัก/เสริฟขนม
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตัก/เสริฟขนม
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตัก/เสริฟขนม
ที่ตัก/เสริฟขนม

ราคาปกติ 130 ฿

Description

  • วัสดุ: สแตนเลส
  • ที่จับพลาสติก
  • ขนาด: ย28 ซม

-
+

×
×

View full product info

th